Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Cách cách ứng xử

Số lượng các mục: 4

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Quan Hệ Xã Hội: Chương này phân tích cả thảy 23 mục sau: 1- Phần Một: Về mua bán 2- Phần Hai: Về vay lãi 3- Phần Ba: Về cho mượn 4- Phần Bốn: Về thế chấp 5- Phần Năm: Về đặt cọc 6- Phần Sáu: Về chuyển nợ 7- Phần Bảy: Về ủy thác 8- Phần Tám: Về bảo hộ và bảo đảm 9- Phần Chín: Về niêm phong 10- Phần Mười: Về hợp tác 11- Phần Mười Một: Về thuê mướn 12- Phần Mười Hai: Về hợp đồng làm nông nghiệp và làm vườn 13- Phần Mười Ba: Về quyền ưu tiên và láng giềng 14- Phần Mười Bốn: Về giữ dùm và bị hư hỏng 15- Phần Mười Lăm: Về chiếm đoạt 16- Phần Mười Sáu: Về giải hòa 17- Phần Mười Bảy: Về thi đua 18- Phần Mười Tám: Về mượn sử dụng 19- Phần Mười Chín: Về khai hoang 20- Phần Hai Mươi: Về treo thưởng 21- Phần Hai Mươi Mốt: Về tài sản bị rơi và trẻ lạc 22- Phần Hai Mươi Hai: Về tài sản hiến đi 23- Phần Hai Mươi Ba: Về quà tặng Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Amir Mustapha bin Yusuf Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Tóm Lược Giáo Lý Thực Hành Về Chia Tài Sản: Đây là đề án ngắn tóm tắt về kiến thức chia gia tài theo chương trình giảng dạy mới cho năm đầu tiên của bậc trung học, trong đó tôi trình bày với phong cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng cùng những thí dụ minh họa, và tôi đặt tên nó là: “Tóm Lược Kiến Thức Luật Chia Gia Tài”.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Cho Vai Lấy Lãi & Ngân Hàng: Ngày nay việc cho vay lấy lãi xảy ra lan tràn khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có nhất là trong các ngân hàng... và có cả ngay trên quên hương của người Muslim. Với lý này làm người Muslim lầm tưởng đó là điều được phép làm, nhưng thật hư ra sao ? Để giải đáp thắc mắc, xin mời lắng nghe đoạn ghi âm này.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Riba’ & Ngân Hàng: Ngày nay việc cho vay lấy lãi xảy ra lan tràn khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có nhất là trong các ngân hàng... kể cả người Muslim cũng lầm tưởng đó là điều được phép làm, và thật hư ra sao?