Cho Vai Lấy Lãi & Ngân Hàng

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Cho Vai Lấy Lãi & Ngân Hàng: Ngày nay việc cho vay lấy lãi xảy ra lan tràn khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có nhất là trong các ngân hàng... và có cả ngay trên quên hương của người Muslim. Với lý này làm người Muslim lầm tưởng đó là điều được phép làm, nhưng thật hư ra sao ? Để giải đáp thắc mắc, xin mời lắng nghe đoạn ghi âm này.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này