Hậu Quả Của Zina

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hậu Quả Của Zina: Đây là bài Khutbah thứ sáu phân tích về mối hiểm họa, hậu quả và các thể loại hành phạt trừng trị người bị Zina. Và Zina cũng là một trong các dấu hiệu của ngày tận thế mà Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người - đã từng thông báo.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: