Hậu Quả Bỏ Hành Lễ Salah

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hậu Quả Bỏ Hành Lễ Salah: Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 4/Jumad Al-Akhirah/1435 H, nhằm ngày 4/4/2014, trong thuyết giảng phân tích các chủ đề sau:
1- Nhiệm vụ chính của người Muslim là hành lễ bắt buộc đúng theo giờ giấc đã ấn định, tuyệt đối không được thực hiện sớm hơn hoặc trì hoãn.
2- Ai không hành lễ Salah thì không phải là Muslim.
3- Ai lơ là, cẩu thả với nghĩa vụ Salah sẽ bị trừng trị ngay trong cỏi mộ và đó cũng là bản tính của người ngụy Muslim.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: