Khái niệm Shirk ( tội tổ hợp những vật, thần linh khác với Allah trong việc thờ phượng )

Người thuyết trình :

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Khái niệm Shirk ( tội tổ hợp những vật, thần linh khác với Allah trong việc thờ phượng )

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi