معلومات المواد باللغة العربية

Số lượng các mục: 5

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Imam Muhammad bin Abdul-Wahab: bài thuyết giảng do Sheikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Bazz  thuyết giảng vào năm 1385 hijri khi ông giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường Đại học Islam tại Madinah Munauwarah. Trong bài thuyết giảng này, Sheikh trình bày sơ lược về cuộc đời của Imam Muhammad bin Abdul-Wahab .

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Imam Al-Shaafi-i’ là vị Imam lớn của cộng đồng Islam, Imam được mệnh danh là người tái dựng lại hình ảnh đúng thực về Islam. Imam thuộc Qur’an, thông thạo Tajwid và Tafseer trước 8 tuổi. Imam là tấm gương tốt để tín đồ học tập và noi theo.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Về Con Người - Abdul Malik bin Quraib Al-Osma-i’ -: Bài thuyết giảng kể về câu chuyện ngắn trong thời gian học hỏi kiến thức của vị A’lim này, ông đã kiên nhẫn, đã cố gắng và rồi trở thành học giả uyên bác.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Cuộc Trải Nghiệm Kinh Hoàng Của Imam Ahmad bin Hambal: Đây là phần hai của bài thuyết giảng do Abu Hisaan soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 12/02/1433 H nhằm ngày 06/01/2012 với nội dung khuyến khích các bậc làm cha phải luôn là người thi hành đúng tất cả sắc lệnh của Allah để làm gương cho vợ con, kế đó là kể về cuộc trải nghiệm kinh hoàng xảy trong cuộc đời Imam Ahmad bin Hambal nhưng Imam vẫn bám chặt lấy tôn giáo và luôn nói đúng theo Qur’an và Sunnah cho dù có bị trừng phạt ghê gớm ra sao.

 • Việt Nam

  DOC

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Cuộc Trải Nghiệm Kinh Hoàng Của Imam Ahmad bin Hambal: Đây là phần hai của bài thuyết giảng do Abu Hisaan soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 12/02/1433 H nhằm ngày 06/01/2012 với nội dung khuyến khích các bậc làm cha phải luôn là người thi hành đúng tất cả sắc lệnh của Allah để làm gương cho vợ con, kế đó là kể về cuộc trải nghiệm kinh hoàng xảy trong cuộc đời Imam Ahmad bin Hambal nhưng Imam vẫn bám chặt lấy tôn giáo và luôn nói đúng theo Qur’an và Sunnah cho dù có bị trừng phạt ghê gớm ra sao.