Về Con Người - Abdul Malik bin Quraib Al-Osma-i’ -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Con Người - Abdul Malik bin Quraib Al-Osma-i’ -: Bài thuyết giảng kể về câu chuyện ngắn trong thời gian học hỏi kiến thức của vị A’lim này, ông đã kiên nhẫn, đã cố gắng và rồi trở thành học giả uyên bác.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này