Các tác phẩm khoa học

 • Arab (Ả-rập)

  JPG

  Người lập chương trình : Muhammad Kholeel Al-Hosry

  - Chương trình đĩa CD dạy học Qur'an với giọng đọc của Shaikh Mahmud Kholeel Al-Hosry dễ dàng cho bạn thuộc lòng Qur'an với giọng nhanh hoặc với giọng ngâm cùng với việc lặp lại Ayat đó nhiều lần và tìm kiếm nguyên văn Qur'an. - Chương trình phù hợp cho trẻ em trong việc phát triển các kỹ năng của chúng với Quran và các Ayat được lặp đi lặp lại tự động. - Hãy tải tất cả 6 file vào máy của bạn giúp cho CD hoạt động có hiệu quả, kế tiếp xác định lại tất cả các tập tin rar đã tải về như trong các bức ảnh trước và sau đó nhấn (CTRL + A) và sử dụng chương trình Winrar để sao chép vào đĩa CD hoặc sử dụng trường trình sao trực tiếp có trên máy mà không cần sử dụng đến Shortcut to Quran_H

 • Arab (Ả-rập)

  PDF

  Học viết tiếng Ả Rập và Juzz Amma từ Kinh Qur'an: Một cuốn sách được dịch sang tiếng Anh, do Tiến sĩ Haytham Sarhān sáng tác. Nó nhằm mục đích dạy sao chép phông chữ Ả Rập dần dần bằng cách viết các chữ cái trong các tình huống khác nhau, sau đó áp dụng chúng trên một số văn bản học thuật, cũng như mục đích dạy phông chữ Uthmanic của Mushaf (Kinh Qur'an) được viết vào thời Uthmān رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bằng cách áp dụng nó vào Juzz thứ 30 của Kinh Qur'an (Juzz Amma). Cuốn sách rất thú vị và thích hợp cho người già và trẻ nhỏ, cũng như cho những người biết và chưa biết tiếng Ả Rập.

Thông tin phản hồi