Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Thiên Kinh Quran

Đây là trang web lớn nhất chuyên đề về Quran và kiến thức liên quan với hơn 90 ngôn ngữ khác nhau, xoay quanh các chủ đề như: - Dịch nội dung và ý nghĩa Quran. - Tafseer Quran. - Kiến thức Quran. - Tajweed và các cách đọc. - Khoa học được nhắc trong Quran và Hadith.

Số lượng các mục: 115

Trang : 6 - Từ : 1
Thông tin phản hồi