Tafseer Chương Al-A’laq

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Tafseer Chương Al-A’laq: Bài thuyết giảng phân tích ngắn về chương Kinh Al-A’laq hay còn gọi là chương “Iqra”, chương số 96, đây là chương Kinh đầu tiên được thiên khải trong Qur’an.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này