Ngẫm Nghĩ Về Câu Kinh: (Và hãy báo cho những người có đức tin và làm việc thiện...) Al-Baqarah: 25

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Ngẫm Nghĩ Về Câu Kinh: (Và hãy báo cho những người có đức tin và làm việc thiện...) Al-Baqarah: 25 (chương 2): Bải thuyết giảng phân tích câu Kinh số 25 của chương Al-Baqarah và trích các bài học quí báo từ câu Kinh.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này