Ngẫm Nghĩ Về Cái Kết Của Abu Taalib

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Ngẫm Nghĩ Về Cái Kết Của Abu Taalib: Bải thuyết giảng phân tích và suy ngẫm về cái chết của Abu Taalib, bác ruột của Nabi – cầu xin Allah ban bình an cho Người –.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi