Khuyến Cáo - E Rằng Điều Các Ngươi Ghét Lại Tốt Cho Các Ngươi

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về câu Kinh số 216 của chương Al-Baqoroh: "Và e rằng điều các ngươi ghét lại tốt cho các ngươi"

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này