Tafseer Chương Al-Balad

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Tafseer Chương Al-Balad: Bài thuyết giảng phân tích ngắn gọn chương Kinh số 90 Al-Balad.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này