Các tác phẩm khoa học

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Mohamed Djandal الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Bài luận án này chủ yếu nói về môn giáo lý thực hành mà mỗi tín đồ Muslim bắt buộc phải học hỏi để mà áp dụng cho việc hành đạo hàng ngày. Bởi hiện nay, vẫn còn một số tín đồ Muslim mà lại không hiểu biết bất cứ gì giáo lý nào nói về tôn giáo của mình, một số cũng rất nhiều nằm trong tình trạng hoang mang vì kiến thức của họ đã bị sai lệch từ lúc ban đầu do người chỉ dạy không nắm vững kiến thức Qur’an và Sunnah của Thiên sứ Muhammad.

 • Tây Ban Nha

  PDF

  Bài viết bằng tiếng Tây Ban Nha nói về nền tảng thứ năm của Islam, chính là hành hương Hajj.

 • Arab (Ả-rập)

  MP3

  Người thuyết trình : Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony

  Được thuyết trình tại Kuwait ngày 2/1/1431 H

 • Tây Ban Nha

  PDF

  Đây là luận án tóm tắt các điều nên làm đối với người hành hương Hajj trong suốt thời gian làm hành hương Hajj, được sắp xếp đơn giản dễ hiểu.

 • Amharic

  PDF

  Islam, nguồn gốc và khái quát: Tác giả nói: (Tôi đã có gắng trình bày vắn tắt về Islam qua việc giới thiệu về các nền tảng cơ bản và khái quát về Islam và vài khía cạnh quan trọng để hiểu rõ ràng về Islam)

 • Việt Nam

  PDF

  Tôn giáo Islam là một hồng phúc vĩ đại mà Allah đã ban cho các bề tôi của Ngài và tôn giáo Islam vĩ đại này được xây được trên năm nền tảng, nếu bạn bỏ ra thời gian suy ngẫm nghiên cứu về các nền tảng này chắc chắn sẽ thấy được rằng đây quả là tôn giáo luôn hướng con người đến với chân – thiện – mỹ và vô số điều tốt đẹp khác chứa đựng trong các nền tảng này không hề có giới hạn.

 • Việt Nam

  PDF

  Islam là tôn giáo của Allah Đấng Vinh Quang và Tối Cao là tôn giáo chân lý thẳng táp một đường duy nhất còn sự lầm lạc thì có rất nhiều và vô số đường để đi. Bỏ đạo Islam đến với tôn giáo Kafir có nhiều loại khi người đó bỏ hẳn luôn Islam để đến với một trong các tôn giáo Kafir khác và có người phạm phải một trong những trọng tội làm cho tôn giáo của y bị hủy bỏ trong khi y không hay biết rồi lại cố gắng thi hành mọi giáo điều của Islam để tính mình là người Muslim nhưng thật ra y không phải là Muslim.

 • Uz-béc

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Abdur Rohman Al-Nisfy Kiểm thảo : Shamsud Deen Dirghomy

  Đây là một chuỗi bài viết phân tích về hành hương Hajj một nền tảng của Islam, một nền tảng vĩ đại chỉ bắt buộc một lần trong đời, đồng thời nói về sự hành hương được chấp nhận mà không có phần thưởng nào xứng đáng để thưởng ngoại trừ thiên đàng.

Thông tin phản hồi