Ý nghĩa, điều kiện, các yêu tố làm mất hiệu lực Shahadah

Người thuyết trình :

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Chủ đề quan trọng cho những tín đồ Muslim mới và đó là: Ý nghĩa, điều kiện, các yếu tố làm mất hiệu lực Shahadah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này