Chuyện Về Maryam Con Gái I’mraan

Giới thiệu chung

Chuyện về Maryam con gái I’mraan: Bà thuộc một trong bốn phụ nữ tốt đẹp nhất thế giới phụ nữ, là nữ tu sùng đạo được Allah lựa chọn, Ngài đã biến bà và con trai của bà thành hai dấu hiệu đặc biệt của Ngài.

Download
Thông tin phản hồi