Chuyện Về Nabi Lut - cầu xin bình cho Người -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Chuyện Về Nabi Lut - cầu xin bình cho Người -: Bài thuyết giảng về câu chuyện của Nabi Lut – cầu xin bình an – kêu gọi giáo dân trở về Allah nhưng họ đã bất tuân và kết quả họ đã bị trừng trị thảm khóc.

Download
Thông tin phản hồi