Chuyện Về Nabi Lut - cầu xin bình cho Người -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Chuyện Về Nabi Lut - cầu xin bình cho Người -: Bài thuyết giảng về câu chuyện của Nabi Lut – cầu xin bình an – kêu gọi giáo dân trở về Allah nhưng họ đã bất tuân và kết quả họ đã bị trừng trị thảm khóc.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này