Tiểu Sử Nabi - Nabi Ibrohim - cầu xin bình an cho Người -

Giới thiệu chung

Bài ghi âm thuyết giảng gồm ba phần kể khá chi tiết về tiểu sử của vị Nabi mà ngay từ nhỏ không có trí khôn khác thường, có sự nhận thức từ rất sớm, có những lời lẽ logic và mạnh mẽ làm mọi người phải câm miệng trước ông. Đó là vị Thân Tín của Allah Thiên Sứ Ibrohim - cầu xin bình an cho Người -

Thông tin phản hồi