Truyện Từ Qur’an - Nabi Shu-a’ib - Cầu xin bình an cho Người -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng kể sơ lược về con đường truyền đạo của Thiên Sứ Shu-a’ib - cầu xin bình an cho Người - và những khó khăn mà Người gặp phải từ phía cộng đồng mình.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: