Truyện Từ Qur’an - Qaaroon -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Qaaroon -: Bài giảng kể về câu chuyện của một người đàn ông có tài sản khổng lồ và vốn dĩ ngoan đạo nhưng chỉ vì bị bệnh ganh tị mà đẩy ông rơi hỏa ngục không ngày siêu thoát.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: