Truyện Từ Qur’an - Nhóm Thanh Niên Trong Hang Núi -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Nhóm Thanh Niên Trong Hang Núi -: Đây là bài Khutbah thứ sáu kể về nhóm thanh niên tuổi còn rất trẻ đã ngủ giấc ngủ dài 309 năm trong hang núi, câu truyện được Allah kể trong Qur’an, dựa theo phân tích của Tafseer Ibnu Al-Katheer, dựa vào lời của Sheikh Nabeel Al-I’wadhi và Sheikh Tiến Sĩ Muhammad bin Abdur Rahmaan Al-A’rifi.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: