Truyện Từ Qur’an - Hai Người Bạn & Hai Ngôi Vườn

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Hai Người Bạn & Hai Ngôi Vườn: Kể về câu chuyện của hai người bạn thân một là Muslim người kia là Kaafir, cả hai đều được giàu có nhưng người Muslim đầu tư cho ngày sau còn người Kaafir đầu tư cho cuộc sống hiện tại và kết quả cũng trái ngược nhau.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: