Tiểu Sử Nabi Muhammad – Cầu Xin Bình An & Phúc Lành Cho Người – Phần I

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Giới thiệu chung

Tiểu Sử Nabi Muhammad – Cầu Xin Bình An & Phúc Lành Cho Người – Phần I: Đây là phần khai đề cho cuộc đời và sự nghiệp của Nabi Muhammad – cầu xin bình an & phúc lành cho Người – cho đến ở nhà vú nuôi Halimah Al-Sa’diyah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi