Truyện Từ Qur’an - Maryam Con Gái I’mraan -

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Maryam Con Gái I’mraan -: Bà thuộc một trong bốn phụ nữ tốt đẹp nhất thế giới phụ nữ, là nữ tu sùng đạo được Allah lựa chọn, Ngài đã biến bà và con trai của bà thành hai dấu hiệu đặc biệt của Ngài.

Thông tin phản hồi