Dấu Vết Bạn Xấu!!

Giới thiệu chung

Dấu vết bạn xấu: bài viết phân tích rõ ràng cho người Muslim đặc biệt là với giới thanh thiếu niên về dấu vết của bạn bè xấu để lại cho cuộc đời họ, bởi những người bạn xấu này chỉ toàn chỉ dẫn những người bạn của mình làm điều xấu xa sai trái và chỉ toàn khuyên bạn mình làm những điều trái ngược với lời dạy bảo của Allah và Rosul (cầu xin bình an đến với Người), trong bài viết này Shaikh Abdullah bin Sa’d bin Ibrohim Al-Faaleh đưa ra rất nhiều dẫn chứng từ Thiên Kinh Qur’an, từ Sunnah cao quí và sự kiện thực tế xoay quanh chủ đề này.

Download
Thông tin phản hồi