Giới thiệu chung

Chỉ ra các lời tụng niệm mà Nabi - صلى الله عليه وسلم - đã nói vào mỗi sáng mỗi chiều và sau những lần Solah bắt buộc.

Thông tin phản hồi