Theo Sunnah Hay Theo Lời Của U’lama ?

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Theo Sunnah Hay Theo Lời Của U’lama ?: Trong bài thuyết giảng trả lời câu hỏi rằng là chúng ta làm theo Qur’an và Sunnah hay làm theo lời nói của các U’lama (học giả Islam) ?

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này