Giáo luật về việc nhịn chay

Chủ bút :

người đăng tải:

Giới thiệu chung

Giáo luật về việc nhịn chay : được chuyển ngữ sang tiếng Anh, tác giả Tiến sĩ Haytham Sarhān. Ông đã đề cập đến các quy tắc quan trọng nhất liên quan đến việc nhịn chay bắt buộc và nhịn chay khuyến khích, khi nào không thích hợp để nhịn ăn và khi nào bị cấm, đồng thời cũng đề cập đến các quy tắc quan trọng nhất liên quan đến Zakāt-ul-fitr và hành lễ Eid.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này