Fata-wa Về Nhịn Chay Bù

Giới thiệu chung

Fata-wa Về Nhịn Chay Bù: Đây là cuốn sách nhỏ tập hợp các Fata-wa về nhịn chay bù từ những học giả lớn: tiêu biểu như Sheikh Bin Baaz, Sheikh Ibnu U’thaimeen.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: