Giải Đáp Liên Quan Về Nhịn Chay

Giới thiệu chung

Giải đáp một số thắc mắc có liên quan đến sự nhịn chay tháng Romadon như: cách thức nhận biết và kết thúc tháng Romadon, nhịn chay bắt buộc đối với ai, sự định tâm và một số giáo lý quan trọng khác.

Thông tin phản hồi