Giải Đáp Việc Tổ Chức Tiệc Đêm Isra & Me’raj

Giới thiệu chung

Giáo Lý Việc Tổ Chức Tiệc Đêm Isra & Me’raj: Sheikh Ibnu U’thaimeen giải đáp việc tổ chức tiệc vào đêm Isra & Me’raj.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Giải Đáp Việc Tổ Chức Tiệc Đêm Isro & Méroj

  }فتوى حول الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج{

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen

  Dịch Thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2010 - 1431

  }فتوى حول الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج{

  ((باللغة الفيتنامية))

  تأليف: محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2010 - 1431

  Hỏi: Vấn đề tổ chức tiệc trong đêm Isro và Méroj (tức đi đường trong đêm và thăng thiên), ở Sudan tôi đang sinh sống và nhiều nước khác cứ hằng năm họ lại tổ chức tiệc vào đêm Isro và Méroj với việc tổ chức này có nguồn gốc từ Thiên Kinh Qur'an hay Sunnah hay thời đại của các vị Khulafah Roshideen hay thời đại sau họ hay không ?

  Đáp: Việc tổ chức tiệc trong đêm Isro và Méroj không có nguồn gốc từ Thiên Kinh Qur'an cũng không có trong Sunnah hay thời đại của các vị Khulafah Roshideen cũng không làm, ngược lại việc làm này bị Qur'an và Sunnah cho là việc làm Bid-a'h (tức cái tân), bởi Allah đã cấm việc tạo ra giới luật khác không do Allah qui định và Ngài cho rằng đó là tội Shirk (tức tổ hợp) như đã được phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﮊ الشورى: ٢١

  {Hoặc phải chăng bọn chúng có những (Thần Linh) được chúng tôn thờ đã thiết lập cho chúng một tôn giáo trong khi Allah không cho phép.} Al-Shuro: 21, và vì Rosul e đã nói:

  قَالَ e: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) رواه مسلم.

  Nabi e nói: "Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm đó bị trả lại y." Hadith đo Muslim ghi lại.

  Việc tổ chức tiệc vào đêm Isro và Méroj không có lệnh của Allah cũng như Rosul e ngược lại Rosul e đã từng khuyến cáo cộng đồng Mình trong bài Khutbah thứ sáu có đoạn:

  قَالَ e: ((أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ e وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))

  "Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh Sách của Allah và sự hướng dẫn tốt nhất chính là sự hướng dẫn của Muhammad ﷺ‬. Còn điều tồi tệ nhất chính là điều mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới (trong tôn giáo) là Bid-áh và tất cả điều Bid-áh là sự lầm đường lạc lối."

  Câu: "tất cả điều Bid-áh là sự lầm đường lạc lối" câu nói này chung không phân biệt bất cứ việc Bid-a'h nào tất cả đều phạm phải trọng tội và Nabi e cũng chưa hề khen tí nào về việc Bid-a'h nào ngược lại, tất cả Bid-a'h là sự lầm đường lạc lối và việc tổ chức tiệc vào đêm Isro và Méroj không được Nabi e hay bất cứ ai tổ chức trong thời đại của Người cũng không có trong thời đại của các vị Khulafah Roshideen họ là những người đã được Nabi e ra lệnh chúng ta phải làm theo đường lối của họ.

  Cho nên, bắt buộc mỗi người Muslim phải luôn tránh xa việc làm đầy tội lỗi này, nếu họ thật sự muốn tôn trọng Rosul e chỉ có cách noi theo những gì được Người truyền dạy và tôn trọng lời nói của Người và không kính dâng lên Allah theo những đường lối điên rồ không được Nabi e truyền dạy. Trong những cách tôn trọng và noi gương Nabi e hoàn hảo nhất là tin tưởng và áp dụng sự truyền dạy của Nabi e vào cuộc sống thường nhật lại càng không kính dâng lên Allah theo những đường lối ngu xuẩn không được Người làm.

  Dựa vào những gì phân tích trên việc tổ chức tiệc trong đêm Isro và Méroj là việc làm Bid-a'h hãy tránh xa nó ngay. Sẵn đây tôi xin nhắc một điều đó là đêm Isro và Méroj không được xác định chính xác là đêm nào cả chỉ có câu nói gần đúng đó là vào tháng Robe Âuwal (tức tháng 3 theo lịch Islam) chứ không phải vào tháng Rojab (tức tháng 7 theo lịch Islam) như bao người đã khẳng định.

  Tóm lại, đêm Isro và Méroj không phải là đêm 27 tháng Rojab (tức tháng 7 theo lịch Islam) như mọi người đã nói, không đúng theo lịch sử lại càng không đúng theo giáo lý Islam, là người Muslim có đức tin thật biết sợ Allah, sợ phải đối diện những gì đã gởi đi trước, sợ phải đối chứng những hành động điên rồ đã làm thì hãy xây dựng việc làm của mình theo cơ sở đúng thật không chút nghi ngờ hay sai trái.

  Tác giả:

  Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen.

  Dịch thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Thông tin phản hồi