Tiểu Sử Nabi - Sự Kiện Isro & Me’roj

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng kể về sự kiện vĩ đại đã xảy ra trong lịch sử loài người, đó là Thiên Sứ - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được hộ tống dạ hành trong đêm từ Masjid Harom ở Makkah đến Masjid Aqso ở Palestine, rồi từ đó được hộ tống tiếp tục lên trên tầng trời thứ bảy và trực tiếp nhận lãnh sứ mạng từ Allah, sau đó Người trở về Makkah. Tất cả mọi sự kiện chỉ xảy ra trong một đêm duy nhất.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này