Fataawa (Hỏi Đáp) Chọn Lọc Liên Quan Đến Nhịn Chay

Giới thiệu chung

Fataawa (Hỏi Đáp) Chọn Lọc Liên Quan Đến Nhịn Chay: Quyển sách hàm chứa mười tám câu hỏi quan trọng liên quan đến sự nhịn chay được cố Imam Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz giải đáp.

Thông tin phản hồi