Hội Thảo Thứ Sáu: Về Thể Loại Người Nhịn Chay

Giới thiệu chung

Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích về thể loại người bắt buộc và không bắt buộc nhịn chay.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: