หลังจากรอมฎอนแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไร?

คำอธิบาย

บทความเตือนใจถึงความสำคัญของการทบทวนตัวเองหลังเราะมะฎอน เพื่อสำรวจว่าการงานต่างๆ ที่ได้ทำในช่วงเดือนเราะมะฎอนมีผลต่อตัวเองหรือไม่อย่างไร และมีวิธีการใดที่จะทำให้สามารถยืนยันอยู่บนการทำความดีได้ตลอดไปแม้ว่าเราะมะฎอนจะจากไปแล้วก็ตาม

Download
ส่งฟีดแบ็ก