คุฏบะฮฺ อัลกุรอานหลังเดือนเราะมะฎอน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ เตือนใจให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติอะมัลต่างๆ หลังจากที่เดือนเราะมะฎอนได้ผ่านพ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตกับอัลกุรอาน เฉกเช่นที่เคยปฏิบัติมาในเดือนเราะมะฎอน คุฏบะฮฺยังกล่าวถึงความประเสริฐบางข้อของอัลกุรอาน รวมถึงตัวอย่างจากยุคอดีตที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนรุ่นหลังได้ให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล