ทางรอดจากการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้า

คำอธิบาย

อธิบายถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของการทำบาปในสังคมมนุษย์ อันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดการลงโทษในรูปแบบต่างๆ จากอัลลอฮฺ จำเป็นที่ต้องระวังและหาทางรอดด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่อัลกุรอานและท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ตักเตือนไว้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก