ผู้ใดละทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้

คำอธิบาย

อธิบายหนึ่งในคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่ของเอกองค์อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า นั่นคือความเมตตาอันล้นพ้นของพระองค์ต่อปวงบ่าวผู้ศรัทธา โดยการที่พระองค์จะทรงทดแทนสิ่งต่างๆ ที่บ่าวละทิ้งในชีวิตเนื่องจากแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ ด้วยการตอบแทนที่ดีกว่าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก