ความเป็นพี่น้องร่วมศาสนา

คำอธิบาย

ความเป็นพี่น้องร่วมศาสนา บทความถอดเทปจากคุฏบะฮฺของเชคศอลิหฺ บิน เฟาซาน อัล-เฟาซาน กล่าวถึงความสำคัญของการพี่น้องในอิสลามซึ่งแน่นแฟ้นและมั่นคงกว่าการพี่น้องร่วมสายเลือด ท่านได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่ระบุถึงความจำเป็นที่มุสลิมต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวและต้องไม่แตกแยก เพราะถ้าหากพวกเขาทำเช่นนั้นได้ก็จะสามารถนำโลกนี้ให้สันติสุขได้เช่นที่บรรดาบรรพบุรุษอิสลามได้เคยนำมาแล้ว ท่านยังได้ยกตัวอย่างต่างๆ ที่เป็นสิ่งพึงระวังในการปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะบ่อนทำลายความเป็นพี่น้องกันอีกด้วย

Download
ส่งฟีดแบ็ก