คำอธิบาย

บทความว่าด้วยความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน ซึ่งครอบคลุมบทบัญญัติต่างๆ ทั้งที่เป็นฟัรฎูและสุนัตสำหรับเดือนนี้ ผู้เขียนได้อ้างอิงหลักฐานประกอบจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ และใช้การเรียบเรียงที่สั้นกระชับเข้าใจง่าย พร้อมบทดุอาอ์บางบทในตอนท้าย

ส่งฟีดแบ็ก