ทำไมต้องอิสติฆฟาร?

คำอธิบาย

อธิบายความสำคัญของการอิสติฆฟาร หรือถ้อยคำที่มุสลิมใช้ในการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ อธิบายตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ของเหล่าศาสนทูต ด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ พร้อมทั้งคำแนะนำสำนวนต่างๆ ที่ใช้ในการกล่าวอิสติฆฟาร

Download
ส่งฟีดแบ็ก