มารยาทการขออนุญาตเข้าบ้าน

คำอธิบาย

วิธีขออนุญาต คนที่จะขออนุญาตต้องยืนตรงไหน ? การขออนุญาตของทาส คนใช้ และเด็กๆ ไม่กระซิบกันยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ร่วมงาน ไม่ถ้ำมองในบ้านของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

Download
ส่งฟีดแบ็ก