คิดอย่างมด

คำอธิบาย

กฏสิบข้อที่ได้จากการใคร่ครวญอายะฮฺที่ 17-19 จากสูเราะฮฺ อัน-นัมล เป็นเรื่องราวของมดในยุคท่านนบีสุลัยมาน อะลัยฮิสสลาม ทั้งสิบข้อนั้นคือ การเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม, การมั่นใจในตัวเอง, ความรับผิดชอบ, ความคิดริเริ่ม, ลงมือทำ, นำเสนอทางออก, มองการณ์ไกล, ตื่นตัว, มองโลกในแง่ดี, การยิ้ม

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก