หุก่มการจัดงานฉลองคืนอิสรออ์มิอฺรอจญ์

คำอธิบาย

บทความที่กล่าวอธิบายเกี่ยวกับคืนอิสรออ์มิอฺรอจญ์ และเครื่องหมายต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในคืนนั้นเป็นหลักฐานยืนยันความสัจจริงของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และยังได้พูดถึงข้อชี้ขาดของการเฉลิมฉลองรวมถึงบิดอะฮฺหรืออุตริกรรมทางศาสนาที่มีการจัดขึ้นในคืนนี้

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก