คำอธิบาย

คุฏบะฮฺ ว่าด้วยความสำคัญของการระลึกถึงนิอฺมัตอันมากมายของอัลลอฮฺ ที่ทรงประทานให้กับปวงมนุษย์ รวมทั้งการขอบคุณต่อพระองค์ ซึ่งนับเป็นภาระหน้าที่ของบ่าวต่อองค์ผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาปรานี

ส่งฟีดแบ็ก