องค์ประกอบของมนุษย์ ที่ต้องเอาใจใส่

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺ ว่าด้วยองค์ประกอบของมนุษย์ทั้งสามด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ ซึ่งต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญตามเป้าประสงค์ของอิสลาม เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มีชีวิตอย่างสันติสุขในโลกนี้และโลกหน้า

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล