มุหัรร็อมกับบทเรียนจากประวัติของนบีมูซาอะลัยฮิสลาม

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ว่าด้วยเดือนมุหัรร็อม และบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในสมัยของท่านนบีมูซา อะลัยฮิสลาม ซึ่งอัลลอฮฺได้ประทานความช่วยเหลือแก่ท่านให้รอดพ้นจากการคุกคามของฟิรเอาน์ในเดือนนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล