เสียงเรียกจากพระเจ้า บท อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 104

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์อิดรีส อุมัร ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นการอธิบายโองการที่ 104 จากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ เป็นเสียงเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาให้มีมารยาทในการใช้คำพูดกับท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล